soba tsuyu straight

Price: RM 11.90
 
Brand

Marutomo

Product

Soba Tsuyu Straight

Net Weight

360g

Item Code

25987

Content

None