shitake dashi karyu 8*7g

Price: RM 8.90
 
Brand

Shimaya

Product

Shitake Dashi Karyu 8*7g

Net Weight

48g

Item Code

25901

Content

Non-halal